Zasięg terytorialny polskiej administracji w powiecie gierdawskim (lipiec-listopad 1945), Cz. 1.

Odnosząc się do wpisu z lipca bieżącego roku prezentującego indeks nazw miejscowych dawnego powiatu gierdawskiego w obecnych granicach RP, postanowiłem tym razem rozszerzyć nieco wątek, traktując go całościowo, tj. uzupełnić zbiór o brakujące elementy. Za punkt wyjścia, biorąc pod uwagę chronologię wydarzeń wybrałem lipiec 1945 roku, a uściślając 15 dzień miesiąca, była to niedziela. To wtedy, w stolicy byłego niemieckiego powiatu – Gierdawach (niem. Gerdauen) pojawia się Józef Kaszyński vice-starosta powiatu gierdawskiego.  Cel wizyty – podpisanie aktu zdawczo-odbiorczego, stanowiącego o przekazaniu stronie polskiej podmiotu moich tu rozważań. Strona rosyjska reprezentowana była przez przedstawiciela Wojennej Komendantury, Komendatnta miasta Gerdauen, majora Inozemcowa Iwana Mihailowicza. Pieczęcie (Wojennej Komendantury miasta Gerdauen oraz Starostwa Powiatowego w Gierdawach) przybite. Czytaj dalej

Reklamy
Opublikowano Uncategorized | Otagowano , , , , , , , , , , , , | Dodaj komentarz

Skorowidz nazw miejscowych d. powiatu darkiejmskiego w obecnych granicach RP

Węgorapa w Mieduniszkach Wielkich.

Materiał opracowany na podstawie:

Barran Fritz Ostpreussen Städte Atlas. Karte und Pläne von Allenburg bis Zinten, Rautenberg 2002. Grabowski Zbigniew, Jarmoc Antoni Skorowidz nazw miejscowości województwa olsztyńskiego w brzmieniu nadanym przez Komisję Ustalania Nazw Miejscowości, Warszawa 1951. Leyding-Mielecki, Gustaw Słownik nazw miejscowych Okręgu Mazurskiego, cz. 1, Olsztyn 1947. Rospond Stanisław Skorowidz ustalonych nazw miejscowości na Ziemiach Odzyskanych według uchwał Komisji Ustalania Nazw Miejscowości przy Ministerstwie Administracji Publicznej, cz.1. polsko-niemiecka, cz. 2 niemiecko-polska, Wrocław 1948, Słownik nazw geograficznych polski zachodniej i północnej według uchwał Komisji Ustalania Nazw Miejscowych pod przewodnictwem Stanisława Srokowskiego, cz. 1 polsko-niemiecka, cz. 2 niemiecko-polska, Wrocław 1951. Czytaj dalej

Opublikowano Uncategorized | Otagowano , , , , , , , , , | Dodaj komentarz

Skorowidz nazw miejscowych d. powiatu gierdawskiego w obecnych granicach RP

Kreis Gerdauen  mit Messtischblatt-Begrenzungen und Messtischblatt-Nummern 1:100 000 – zweifarbig. Institut für Angewandte Geodäsie. Ze zbiorów autora.

Materiał opracowany na podstawie:

Grabowski Zbigniew, Jarmoc Antoni Skorowidz nazw miejscowości województwa olsztyńskiego w brzmieniu nadanym przez Komisję Ustalania Nazw Miejscowości, Warszawa 1951. Leyding-Mielecki, Gustaw Słownik nazw miejscowych Okręgu Mazurskiego, cz. 1, Olsztyn 1947. Rospond Stanisław Skorowidz ustalonych nazw miejscowości na Ziemiach Odzyskanych według uchwał Komisji Ustalania Nazw Miejscowości przy Ministerstwie Administracji Publicznej, cz.1. polsko-niemiecka, cz. 2 niemiecko-polska, Wrocław 1948, Słownik nazw geograficznych polski zachodniej i północnej według uchwał Komisji Ustalania Nazw Miejscowych pod przewodnictwem Stanisława Srokowskiego, cz. 1 polsko-niemiecka, cz. 2 niemiecko-polska, Wrocław 1951. Czytaj dalej

Opublikowano Uncategorized | Otagowano , , , , , , , , , | Dodaj komentarz